Dzieci Pierwsze

Międzynarodowa kampania na rzecz praw dzieci

 
To są czasy, w których następuje kryminalizacja zasłon dla nieletnich dziewcząt

Zaslona wyraza męski honor i szkodzi dziewcętom zarówno psychicznie jak i fizycznie, pisze Devin Rexvid, doktorant socjologii na Uniwersytecie Umea.

24 cerwca 1999roku dokonano honorowego morderstwa Peli Atroshi.Rok przed morderstwem używano różnych określeń dla honorowej relacji i przemocy (HRV)wobec dzieci. Przymusowye małżeństwa i okaleczania narządów płciowych dzieci podlega karze jużod 1980 roku w Szwecji. Następnym krokiem przeciwko HRV powinna być kryminalizacja zasłon dla nieletnich dziewcząt, które jest represyjnym wyrażaniem męskiego honoru.

W kulturze honoru kobiece ciało i seksualność są traktowane jako część męskiego honoru i muszą być hronione i ukryte. Welon, na tym tle jest wyrazem alienacji psychicznej muslimskich mężczyzn.Forma ich tożsamości jest przerazająca dla kobiet przekraczających normy godności.Widoczne pasmo włosów lub wystawiona goła skóra są przykładem niegodziwego zachowania kobiet.Dlatego ich ciała muszą być kontrolowane i ukarane.Welony są zatem sposobem, żeby utrzymać dziewictwo i godność.

Zasłony maja destruktywny wplyw zarówno na dorosłe, jak i niepełnoletnie kobiety. W tym artykule chce wysunąć argumenty za wprowadzeniem zakazu noszenia zasłon przez nieletnie dziewczęta.Poza perspektywą prawną Poza perspektywą prawna stanowią welony mechanizm uniewazniający prawa dziewcząt do własnego ciała, pogwałcaja ich prawa do cielesnej prywatności.Dodatkowe noszenie zasłon stwarza problemy poza zdrowotnymi, także w odniesieniu do tożsamości społecznej i perspektywy politycznej.

 

Negatywny wpływ zasłon na zdrowie

 

Zaslony wywierają szereg negatywnych skutków na zdrowie fizyczne i psychiczne dziewcząt. Stanowią fizyczną barierę dla dziewcząt w związku z potrzeba ruchu, odczuwania swojego ciała, wiatru, gorąca oraz wody przez

welony.Ruszanie się lub sport w ciepłym ubraniu stanowi niebezpieczną barierę.Niektórzy badacze ostrzegają także przed wzrostem ryzyka osteoporozy przez podstawowy brak witaminy D, gdyż nie dochodzi do wytwarzania witaminy w skórze przy udziale słońca.

Zasłony są częścią ich osobowości, ciała, wyglądu i spolecznej tożsamości.

Fizycznie welon postrzegany jest jako sposób na wpajanie winy i wstydu w dziewczęce ciala oraz świadomość, ale także strachu przed własnym ciałem i seksualnością, a także przed mężczyznami i ich spojrzeniami.Wiąże się to także ze stałym niepokojem dziewcząt, że zasłona spadnie w niewłaściwym momencie.Według wiedzy badaczy zakryte dziewczęta wstydzą sie już od dzieciństwa i przemoc, którą w związku z tym odczuwają , podobna jest do przemocy dziewcząt zgwałconych.

 

Oddziaływanie zasłon na tożsamość

 

Zasłona przeszkadza w budowaniu tożsamości, zakrywa ich własne “ja” i rujnuje obraz samych siebie. Postrzegają swoje ciała jako niebezpieczny defekt, źródło brudu, które muszą ukrywać.Co dotyczy przypisywaniu wpływu na obiektywizację tozsamości i seksualizacji ciała małych dziewcząt.Zasłony odpowiedzialne są za zwiekszenia pociągu seksualnego przez mężczyzn wobec tych dziewcząt.

Ci, którzy opowiadają się przeciwko wymuszaniu zasłon i “prawa do samodzielnego wyboru noszenia zaslony”ignorują problem wolnego i świadomego wyboru dotyczących niepełnoletnich dziewcząt. Mnóstwo z nich uspołecznia noszenie zasłony, po to, żeby nie opowiadać o indoktrynacji, persfazji, dręczeniu i przemocy.Mnóstwo z nich jest zmuszonych wybierać “swoje wędrójące więzienie”. To znaczy, że zasłona wyraża raczej zbiorowy przymus niż dziewczęcy wybór woli i wolności.

 

Symbol dyskryminacji płciowej

 

Faktem jest, że wolność często staje się wolnością do alienacji i tożsamości, jak również tożsamości religijnej. Zasłona jest sposobem na naznaczenie malych dziewczynek jako muzulmanek bardziej niż ludzi i dzieci.Wszyscy mówią o zaslonach jako wyrażaniu nowej tożsamości, własnego wyboru i wolności ukrytych. Tak więc welon jest symbolem systematycznej dyskryminacji ze względu na płeć.

Pisarz Chardortt Djavan podkreśla, że to stwierdzenie powinno być zastąpione stwierdzeniem “uwolnić od zasłon” , być zadowolonym z podóży do Afganistanu, Iranu, Południowej Arabii, po to żeby dzielić lęki z kobietami tamtych krajów.

Społecznie zasłona może prowadzić do mobbingu, wykluczenia i stanowić zagrożenie przeciwko pokojowemu współistnieniu. Nie jest trudno wyobrazić sobie, jak czuja się zakryte dziewczeta w szkole między innymi dziećmi, które bez przeszkód zasłony śpiewają, tańczą, bawia się, biegają i uprawiaja sport.

Społeczny kontekst przemienia zasłony, wg słów Djavannsa, niepełnoletnie dziewczeta w widoczny obiekt:”zabroniony do patrzenia, raczej do fantazjowania”

Spoleczna funkcja zaslony nie jest wolna jednak od sprzeczności.Dziewczyny zakrywaja ciala przyciagając jednak spojrzenia innych. Zakladanie zaslon małym dziewczynkom w Szwecji jest zatem sposobem na ukrycie ich, rodzajem ekshibicjonizmu lub prowokacji.

Zasłony powoduja seksualizacje ciał młodych dziewczat, ale pragnienie dotarcia do nich musza zostać udaremnione przez zaslonę.Męskie pożądanie, czyni zatem ciała dziwecząt społecznie upośledzonymi.

 

Projekt islamski

Polityka chciałaby, aby zasłony postrzegane było jako polityczny Islam specjalnych i islamskich graczy finansowych jako lokalnych moskerów i działaczy na rzecz dzieci i młodzieży.

Niezalezne prywatne noszenie welonów intencjonalnie pozostaje “welonem-flagą”dla islamskiego projektu. Tam religia ma religijne priorytety przed miastami i prawami mężczyzn do decydowania za kobiece ciała, ktore są ważniejsze przed prawami kobiet do własnych ciał.

Zasłona jako flaga islamska służy do zapobiegania rozprzestrzenianiu sie przyjaźni między płciami. Welon definiuje i ogranicza prawo kobiet do wolnego poruszania się w nim.

Politycznie welon jest etapem walki przez calkowita segregację płci spoleczeństwa: są tam oddzielne wejścia dla kobiet i mężczyzn, oddzielne sale do spożywania posiłków, biblioteki, miejsca pracy, szkoły, szpitale,sportowe sale widowiskowe i baseny. Ciała małych dziewczynek są wykorzystywane politycznie w tym projekcie islamskim.

 

Zasłony zawsze pozostają niewinne

 

Kończąc chciałbym zaakcentować, że welony zawsze pozostają niewinne zmniejszaniu akceptacji wobec biologicznego ciała przez dziewczęta, które zaprzeczaja w ten sposób prawu do wlasnych ciał i kontroli nad nimi.dlatego, żeby zachować częćś zasad, np. prawa do własnego ciała i seksualności, wszystkich równo przed prawem – jest konieczne, żeby chronić przed takim uciskiem.

Dzisiaj niepełnoletni nie palą, nie pija alkoholem, ani nie glosuja.Dlaczego zatem nosza zaslony, które wywieraja na nie negatywny wplyw?

Niepełnoletnie dziewczęta potrzebują więc ochrony spoleczeństwa odpowiedniego do swojego stopnia dojrzałości i zależności od rodziców. nie moga bronić się przed islamskimi uniformami, takimi jak zasłony. Nowe prawo dotyczace zakazu noszenia zasłon dla nieletnich dziewcząt na terenie szkoły jest całkowicie ustalone, gdyż welon znaczy zarówno fizyczne jak i psychiczne nadużycie.

 

Devin Rexvid

 
 Nyhet:
 
 Pressmeddelande:
 Campaigns
  • Początek roku szkolnego w Iranie
  •  
     

    © 2004 - 2018 / All rights belong to the Children First Now (CFN).